OBJECTIVES

§  Mengendalikan kursus-kursus penguasaan dan kemahiran Bahasa Melayu kepada warga kampus serta masyarakat awam.

 

§  Mengendalikan kursus-kursus penguasaan dan kemahiran Bahasa Inggeris kepada warga kampus serta masyarakat awam.

 

§  Mengendalikan kursus-kursus penguasaan dan kemahiran bahasa-bahasa Asia dan Eropah kepada warga kampus serta masyarakat awam.

 

§  Mengendalikan kursus-kursus pengajian umum kepada warga kampus serta masyarakat awam.

 

§  Mengendalikan ujian-ujian kompetensi bahasa dan pengajian umum dengan kerjasama agensi kerajaan dan swasta. 

 

§  Menganjurkan aktiviti-aktiviti berkaitan dengan Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Bahasa Asia dan Eropah serta pengajian umum seperti seminar, persidangan dan bengkel peringkat universiti, nasional dan antarabangsa.

 

§  Menganjurkan aktiviti-aktiviti yang mempraktikkan penggunaan bahasa, seperti forum, debat dan pengucapan awam.

 

§  Menjalankan penyelidikan, penerbitan dan perundingan profesional yang berkaitan dengan bahasa dan pengajian umum.

 

 

§  Menjalin hubungan antarabangsa dengan institusi-institusi berkaitan pengajian bahasa dan umum di seluruh dunia.