MALAY LITERATURE PROGRAMME

Pensyarah

Pensyarah

Pensyarah

Prof. Dr. Abdul Halim bin Ali

Ph.D (UPSI), M.A(UKM), B.A (UKM),KPLI(IB)

halim.ali@fbk.upsi.edu.my

05-450 5938

Prof. Dr. Azhar bin Hj. Wahid

Ph.D (UM), M.A(UKM), B.A (UKM)

azhar@fbk.upsi.edu.my

05-450 5939

Assoc.Prof Dr. Norazimah binti Zakaria

Ph.D (UM), M.A(USM), B.A (USM)

norazimah@fbk.upsi.edu.my

05-450 6145

Pensyarah

Pensyarah

Pensyarah

Dr. Hasrina binti Baharum

Ph.D (USM), M.A(UM), B.A (UM)

hasrina@fbk.upsi.edu.my

05-450 6037

Assoc.Prof. Dr Ghazali bin Din

Ph.D (UPSI), M.A(UPSI), B.A (UPM)

ghazali_din@fbk.upsi.edu.my

05-450 6273

Dr. Bazrul bin Bahaman

Ph.D (UM), M.A(UKM), B.Ed.(UIR,Indonesia)

bazrul@fbk.upsi.edu.my

05-450 6273

Pensyarah

Pensyarah

Pensyarah

Dr. Farra Humairah binti Mohd

Ph.D (UPSI), M.Ed(UPSI), B.A (UiTM)

farra.humairah@fbk.upsi.edu.my

05-450 6054

Dr. Nordiana binti Hamzah

Ph.D (UPSI), M.A(USM), B.Ed. (UPSI)

diana.azmi@fbk.upsi.edu.my

05-450 6061

Dr. Mohd Amir bin Mohd Zahari

M.A(UM), B.A (UiTM)

amir.mz@fbk.upsi.edu.my

05-450 6155

Pensyarah

Dr. Rohayati binti Junaidi

Ph.D (UM), B.A (UM)

rohayati@fbk.upsi.edu.my

05-450 6000