Struktur Program Diploma

Kategori: Program Diploma Diterbitkan: Khamis, 03 November 2016 Ditulis oleh Super User

Struktur Program Diploma

Struktur program Diploma Bahasa Inggeris (Diploma in English) ini merangkumi tiga komponen kursus yang berjumlah 92 kredit.

Komponen Kursus Jam Kredit
Kursus Universiti 14
Kursus Teras 54
Kursus Elektif 24
Jumlah 92

  a) Kursus Universiti 

Kod Nama Kursus Kredit
BMK2012 Bahasa Melayu 2
BIK2012 Bahasa Inggeris 2
ULE1012 Hubungan Etnik 2
PKU1013 Keusahawanan 3
HNH2012 Tamadun Islam dan Asia (TITAS) 2
HNP2012 Pengajian Kenegaraan 2
QSC1011 Kokurikulum 1
  Jumlah 14

  b) Kursus Teras

Kod Nama Kursus Kredit
BIL1033 Tatabahasa Bahasa Inggeris 1 3
BIL1043 Tatabahasa Bahasa Inggeris 2 3
BIK1013 Kemahiran Mendengar dan Bertutur 3
BIK1023 Kemahiran Membaca 3
BIK1033 Kemahiran Menulis 3
BIL1053 Sebutan Bahasa Inggeris 3
BIS1023 Bacaan Estetika 3
BIK1043 Membaca untuk Tujuan Khusus 3
BIK1053 Penulisan untuk Tujuan Khas 3
BIK1063 Penulisan untuk Media 3
BIK1073 Penulisan Laporan 3
BIK1083 Pengucapan Awam 3
BIK1093 Bahasa Inggeris di Tempat Kerja 3
BIK1103 Bahasa Inggeris untuk TMK 3
BIK1223 Penterjemahan l 3
BIK1263 Kem Bahasa Inggeris 3
BIK1136 Latihan Industri 6
  Jumlah 54

c) Kursus Elektif*

Kod Nama Kursus Kredit
BIK1143 Kemahiran Belajar 3
BIK1153 Kemahiran Berfikir 3
BIK1163 Kemahiran Komunikasi Interpersonal 3
BIK1173 Penulisan Akademik ll 3
BIK1193 Penulisan Multimedia dan Laman Web 3
BIK1243 Pengurusan Mesyuarat 3
Bik1233 Penterjemahan ll 3
BIK1253 Pembangunan Profesional 3
BIK1203 Etika Profesional 3
BIK1213 Seminar 3
  Jumlah 30

*Pelajar dikehendaki mengambil sekurang-kurangnya 24 jam kredit.

Jumlah paparan: 404