Ringkasan Struktur Diploma Bahasa Inggeris

Kategori: Program Diploma Diterbitkan: Khamis, 03 November 2016 Ditulis oleh Super User

SEMESTER 1:

Kod

Nama Kursus

Kredit

HNP2012

Pengajian Kenegaraan

2

BMK2012

Bahasa Melayu

2

BIL1033

Tatabahasa Bahasa Inggeris 1

3

BIK1013

Kemahiran Mendengar dan Bertutur

3

BIK1023

Kemahiran Membaca

3

BIK1143

Kemahiran Belajar (Elektif)

3

BIK1153

Kemahiran Berfikir (Elektif)

3

QSC1011

Kokurikulum

1

 

Jumlah

20

SEMESTER 2:

Kod

Nama Kursus

Kredit

BIK2012

Bahasa Inggeris

2

HNH2012

Tamadun Islam dan Asia (TITAS)

2

ULE1012

Hubungan Etnik

2

BIL1043

Tatabahasa Bahasa Inggeris 2

3

BIK1033

Kemahiran Menulis

3

BIL1053

Sebutan Bahasa Inggeris

3

BIK1103

Bahasa Inggeris untuk TMK

3

BIK1083

Pengucapan Awam

3

 

Jumlah

21

SEMESTER KHAS:

Kod

Nama Kursus

Kredit

BIK1093

Bahasa Inggeris di Tempat Kerja

3

BIK1263

Kem Bahasa Inggeris

3

BIK1223

Penterjemahan l

3

 

Jumlah

9

SEMESTER 3:

Kod

Nama Kursus

Kredit

PKU1013

Keusahawanan

3

BIS1023

Bacaan Estetika

3

 

 Elektif (Pilih 4 kursus sahaja)

 

BIK1173

Penulisan Akademik 

3

BIK1253

Pembangunan Profesional 

3

BIK1233

Penterjemahan ll 

3

BIK1193

Penulisan Multimedia dan Laman Web 

3

BIK1213

Seminar

3

 

Jumlah

18

SEMESTER 4: 

Kod

Nama Kursus

Kredit

 BIK1043

Membaca untuk Tujuan Khusus

3

 BIK1073

Penulisan Laporan

3

 BIK1053

Penulisan untuk Tujuan Khusus

3

BIK1063

Penulisan untuk Media

3

BIK1203

BIK1243

BIK1163

Elektif (Pilih 2 kursus sahaja)

Etika Profesional

Pengurusan Mesyuarat

Kemahiran Komunikasi Interpersonal

3

3

3

 

Jumlah

15

SEMESTER KHAS:

Kod

Nama Kursus

Kredit

BIK1136

Latihan Industri

6

 

Jumlah

6

Jumlah paparan: 599