Jawatankuasa Pengajian Siswazah FBK

Kategori: Malay Diterbitkan: Rabu, 09 November 2016 Ditulis oleh Super User

JAWATANKUASA PENGAJIAN SISWAZAH FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI                                                                                                                                                                                                                                              

PENGERUSI                                        DEKAN FAKULTI               

SETIAUSAHA                                      TIMBALAN DEKAN (PENGAJIAN SISWAZAH)

AHLI                                                     TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK DAN PEMBANGUNAN PELAJAR)

                                                             TIMBALAN DEKAN (PENYELIDIKAN DAN INOVASI)

                                                             KETUA JABATAN BAHASA DAN KESUSASTERAAN MELAYU

                                                             KETUA JABATAN BAHASA DAN KESUSASTERAAN INGGERIS 

                                                             KETUA JABATAN BAHASA MODEN

                                                             PENYELARAS PROGRAM BAHASA MELAYU

                                                             PENYELARAS PROGRAM KESUSASTERAAN MELAYU

                                                             PENYELARAS PROGRAM BAHASA ARAB

                                                             PENYELARAS PROGRAM BAHASA CINA

                                                             PENYELARAS PROGRAM BAHASA TAMIL  

                                                             PENYELARAS PROGRAM BAHASA IBAN

AHLI DILANTIK                                  AHLI SENAT FAKULTI                                                                                                

URUS SETIA                                       PENOLONG PENDAFTAR KANAN

                                                             PENOLONG PEGAWAI TADBIR

Jumlah paparan: 8983