Struktur Program Ijazah Sarjana Muda

Kategori: Malay Diterbitkan: Isnin, 07 November 2016 Ditulis oleh Super User
  • STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (BAHASA MELAYU) DENGAN KEPUJIAN
  • STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KESUSASTERAAN MELAYU) DENGAN KEPUJIAN
  • STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA) DENGAN KEPUJIAN
Kursus Universiti
Bil Kod Kursus Nama Kursus Jam Kredit
1. KKD2063 Pembangunan Sahsiah 3
2. HNS2013 Kenegaraan 3
3. BIU2032 Kemahiran Bahasa Inggeris 3 2
4. BIU2042 Kemahiran Bahasa Inggeris 4 2
5. BMW3032 Wacana Akademik Bahasa Melayu 2
6. HNF3012 Falsafah Ilmu 2
7. MTE3012 *Kompetensi Teknologi Maklumat dan Komunikasi 2
    Kokurikulum 6
    *Pengayaan Diri -
Jumlah 22

*Kursus MTE3012 (Kompetensi Teknologi Maklumat dan Komunikasi) wajib diambil oleh pelajar yang gagal  ujian pra kompetensi. Pelajar yang lulus ujian komptensi perlu mengambil kursus Pengayaan Diri  seperti yang disenaraikan.

 

Kursus Universiti
Bil Kod Kursus Nama Kursus Jam Kredit
1. KPF3012 Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar
2
2. KPD3016 Pembelajaran dan Perkembangan Pelajar 4
3. KPD3026 Pengurusan Pembelajaran 4
4. KPP3014 Pengajaran, Teknologi dan Penaksiran 1 6
5. KPS3014 Pengajaran, Teknologi dan Penaksiran 2 6
6. KPR3012 Seminar Refleksi Latihan Mengajar 2
7. KPK3012 Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 2
Jumlah 26

 *Semua kursus di atas wajib diulang sekiranya memperolehi Gred C- ke bawah.

Kursus Major dan Kaedah Mengajar
Bil Kod Kursus Nama Kursus Jam Kredit
Major dan Kaedah Mengajar (Tertakluk Kepada Program) 54
Kursus Minor
Bil Kod Kursus Nama Kursus Jam Kredit
Minor 24
Kursus Latihan Mengajar
Bil Kod Kursus Nama Kursus Jam Kredit
1. KPR3028 Latihan Mengajar 8
Jumlah 8
Jumlah Keseluruhan  130

  • STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA (BAHASA ARAB) DENGAN PENDIDIKAN
  • STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA (BAHASA CINA) DENGAN PENDIDIKAN

 

Kursus Universiti
Bil Kod Kursus Nama Kursus Jam Kredit
1. KKD2063 Pembangunan Sahsiah 3
2. HNS2013 Kenegaraan 3
3. BIU2032 Kemahiran Bahasa Inggeris 3 2
4. BIU2042 Kemahiran Bahasa Inggeris 4 2
5. BMW3032 Wacana Akademik Bahasa Melayu 2
 6. HNF3012 Falsafah Ilmu 2
 7. MTE3012 *Kompetensi Teknologi Maklumat dan Komunikasi 2
    Kokurikulum 6
    *Pengayaan Diri -
Jumlah 22

*Kursus MTE3012 (Kompetensi Teknologi Maklumat dan Komunikasi) wajib diambil oleh pelajar yang gagal  ujian pra kompetensi. Pelajar yang lulus ujian komptensi perlu mengambil kursus Pengayaan Diri  seperti yang disenaraikan. 

Kursus Universiti
Bil Kod Kursus Nama Kursus Jam Kredit
1. KPF3012 Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 2
2. KPD3016 Pembelajaran dan Perkembangan Pelajar 4
3. KPD3026 Pengurusan Pembelajaran 4
4. KPP3014 Pengajaran, Teknologi dan Penaksiran 1 6
5. KPS3014 Pengajaran, Teknologi dan Penaksiran 2 6
6. KPR3012 Seminar Refleksi Latihan Mengajar 2
7. KPK3012 Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 2
JUMLAH 26

*Semua kursus di atas wajib diulang sekiranya memperolehi Gred C- ke bawah.

Kursus Major dan Kaedah Mengajar
Bil Kod Kursus Nama Kursus Jam Kredit
Major dan Kaedah Mengajar (Tertakluk Kepada Program) 70/75
Kursus Elektif
Bil Kod Kursus Nama Kursus Jam Kredit
Kursus Elektif 9
Kursus Latihan Mengajar
Bil Kod Kursus Nama Kursus Jam Kredit
1. KPR3028 Latihan Mengajar 8
Jumlah 8
Jumlah Keseluruhan

135/140

 

Jumlah paparan: 11672