ADMISSION REQUIREMENTS

SYARAT KEMASUKAN PROGRAM-PROGRAM DI FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI

BIL.

PROGRAM

SYARAT KEMASUKAN

1

Sarjana Muda Bahasa Arab dengan Pendidikan

SYARAT AM

 

a)       Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya 6C/Gred C dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan Sejarah (mulai SPM 2017); dan

b)       Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan;

·         Gred C (NGMP 2.00) mata pelajaran Pengajian Am; dan

·         Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain, atau

c)       Lulus Matrikulasi/Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; atau

d)       Lulus peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan mendapat sekurang-kurangnya pangkat Jayyid; atau

e)       Memiliki Diploma dalam bidang pengkhususan yang relevan dengan program yang dipohon dari institusi pendidikan yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan Senat Universiti dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50; dan

f)         Memiliki Sijil Malaysian University English Test (MUET) dengan mendapat sekurang-kurangnya Tahap Dua (2)/ Band Dua (2).

   

SYARAT KHAS PROGRAM

 

Kelayakan Minimum Lepasan STPM

 

a)       Memenuhi Syarat Am Universiti; dan

 

b)       Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut;

– Bahasa Arab

 

dan

 

Mendapat sekurang-kurangnya 6C/Gred C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

– Matematik/ Matematik Kertas Julai

 

c)       Melepasi tahap minimum ujian Malaysian Educators Selection Inventory (MEdSI)

 

d)       Lulus ujian khas

 

e)       Lulus temuduga yang ditetapkan.

        

 

Kelayakan Minimum Lepasan STAM

 

a)       Memenuhi Syarat Am Universiti; dan

 

b)       Mendapat sekurang-kurangnya Tahap ‘Jayyid’ dalam dua (2) mata pelajaran berikut pada peringkat STAM;

– Insya’ dan Mutala’ah

– Nahu dan Sarf

 

dan

 

Mendapat sekurang-kurangnya 6C/Gred C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

– Matematik/Matematik Kertas Julai

 

c)       Melepasi tahap minimum ujian Malaysian Educators Selection Inventory (MEdSI)

 

d)       Lulus ujian khas

 

e)       Lulus temuduga yang ditetapkan.

 

Kelayakan Minimum Lepasan Diploma

 

a)       Memenuhi Syarat Am Universiti; dan

 

b)       Memiliki Diploma dari institusi yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia & Senat Universiti dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 dalam mana-mana satu bidang berikut;

– Pengajian Islam

– Dakwah

– Syariah

– Usuluddin

– Al-Quran & Al-Sunnah

– Tahfiz Al-Quran Wal Qira’at

– Tasawwur Islam

– Bahasa Arab

 

dan

 

Mendapat sekurang-kurangnya 6C/Gred C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

– Matematik/ Matematik Kertas Julai

 

c)       Melepasi tahap minimum ujian Malaysian Educators Selection Inventory (MEdSI)

 

d)       Lulus ujian khas

 

e)       Lulus temuduga yang ditetapkan.

 

Calon lepasan STPM, Diploma dan Matrikulasi memohon secara online melalui Kementerian. Pemilihan peringkat pertama dibuat oleh Kementerian berdasarkan mekanisme merit PNGK. Calon yang terpilih disenaraipendek dan dihantar ke Bahagian Akademik UPSI untuk dipanggil ujian khas dan temuduga. Ujian khas dan temuduga dibuat bagi memastikan hanya pelajar yang layak, dan bebas dari kecacatan khusus yang akan dipilih sebagai calon pelajar. Kemudian, calon yang telah disenaraipendek selepas menjalani proses temuduga dan ujian khas bahasa Arab yang diuruskan oleh pihak universiti berdasarkan merit PNGK yang diperoleh. Bilangan calon akhir yang dipilih adalah berdasarkan kuota bilangan pelajar yang diperlukan bagi sesuatu sesi kemasukan.

 

2

Sarjana Muda Bahasa Cina dengan Pendidikan

Program ini terbuka kepada calon yang mengikuti aliran Sains dan Sastera pada peringkat STPM, Matrikulasi/Asasi, dan Diploma/Setaraf. Setiap calon yang memohon untuk mengikuti program Ijazah Sarjana Muda Bahasa Cina dengan Pendidikan adalah tertakluk kepada Syarat Am Universiti dan Syarat Khas Program.

 

SYARAT AM

 

a)       Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya 6C/Gred C dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan Sejarah (mulai SPM 2017); dan

b)       Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan;

a.       Gred C (NGMP 2.00) mata pelajaran Pengajian Am; dan

b.       Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain, atau

c)       Lulus Matrikulasi/Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; atau

d)       Lulus peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan mendapat sekurang-kurangnya pangkat Jayyid; atau

e)       Memiliki Diploma dalam bidang pengkhususan yang relevan dengan program yang dipohon dari institusi pendidikan yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan Senat Universiti dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50; dan

f)         Memiliki Sijil Malaysian University English Test (MUET) dengan mendapat sekurang-kurangnya Tahap Dua (2)/ Band Dua (2).

 

Maklumat Tambahan bagi Program Pendidikan

 

Calon yang memohon hendaklah sihat tubuh badan, tidak mengidap apa-apa penyakit mental atau fizikal dan berupaya mengikuti program – program yang dirangka untuk program pengajian ini.

 

 

SYARAT KHAS PROGRAM

 

Lepasan STPM/Setaraf

a)    Memenuhi Syarat Am Universiti; dan

 

b)       Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut;

·         Bahasa Cina

                     atau

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian 4B/Gred B pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut;

·         Bahasa Cina    ATAU

·         Kesusasteraan Cina

dan

c)       Mendapat sekurang-kurangnya kepujian 6C/Gred C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

d)       Mathematics//Additional Mathematics

dan

e)       Melepasi tahap minimum ujian Malaysian Educators Selection Inventory (MedSI)

dan

f)         Lulus temu duga yang ditetapkan.

 

 

Lepasan Diploma/Setaraf

 

a)       Memiliki Diploma dari institusi yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan Senat Universiti dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.75 dalam mana-mana satu (1) bidang berikut;

 

·         Bahasa Cina

·         Pengajian Cina

·         Kesusasteraan Cina

 

                                  Dan

 

b)       Mendapat sekurang-kurangnya kepujian 4B/Gred B pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut;

 

·         Bahasa Cina   ATAU

·         Kesusasteraan Cina

 

                                 Dan

 

c)       Mendapat sekurang-kurangnya kepujian 6C/Gred C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

·         Mathematics//Additional Mathematics

 

                                   Dan

 

d)       Melepasi tahap minimum ujian Malaysian Educators Selection Inventory (MedSI)

 

      Dan

 

e)       Lulus temu duga yang ditetapkan

 

3

Sarjana Muda Pendidikan (Bahasa Melayu) dengan Kepujian

Program ini terbuka kepada calon yang mengikuti aliran Sains dan Sastera pada peringkat STPM, Matrikulasi/Asasi, dan Diploma/Setaraf. Setiap calon yang memohon untuk mengikuti program Sarjana Muda Pendidikan (Bahasa Melayu) dengan Kepujian adalah tertakluk kepada Syarat Am Universiti dan Syarat Khas Program.

 

SYARAT AM

 

a)       Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya 6C/Gred C dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan Sejarah (mulai SPM 2017); dan

b)       Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan;

·         Gred C (NGMP 2.00) mata pelajaran Pengajian Am; dan

·         Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain, atau

c)       Lulus Matrikulasi/Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; atau

d)       Lulus peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan mendapat sekurang-kurangnya pangkat Jayyid; atau

e)       Memiliki Diploma dalam bidang pengkhususan yang relevan dengan program yang dipohon dari institusi pendidikan yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan Senat Universiti dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50; dan

f)         Memiliki Sijil Malaysian University English Test (MUET) dengan mendapat sekurang-kurangnya Tahap Dua (2)/ Band Dua (2).

 

Maklumat Tambahan bagi Program Pendidikan

 

Calon yang memohon hendaklah sihat tubuh badan, tidak mengidap apa-apa penyakit mental atau fizikal dan berupaya mengikuti program – program yang dirangka untuk program pengajian ini.

 

 

SYARAT KHAS PROGRAM

 

Lepasan STPM

 

Memenuhi Syarat Am Universiti dan

 

a)       Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

·         Bahasa Melayu

 

dan

b)       Mendapat sekurang-kurangnya kepujian 6C/GredC pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

·         Matematik/Additional Mathematics

 

                                dan

 

c)       Lulus ujian Malaysian Educators Selection Inventory (MEdSI)

 

                                dan

 

d)       Lulus temu duga yang ditetapkan.

 

4

Sarjana Muda Pendidikan (Kesusasteraan Melayu) dengan Kepujian

 

Program ini terbuka kepada calon-calon aliran Sains dan Sains Sosial, peringkat STPM, Matrikulasi, Diploma atau yang setara. Syarat-syarat kemasukan adalah seperti berikut :

 

SYARAT AM

 

a)       Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya 6C/Gred C dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan Sejarah (mulai SPM 2017); dan

b)       Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan;

·         Gred C (NGMP 2.00) mata pelajaran Pengajian Am; dan

·         Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain, atau

c)       Lulus Matrikulasi/Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; atau

d)       Lulus peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan mendapat sekurang-kurangnya pangkat Jayyid; atau

e)       Memiliki Diploma dalam bidang pengkhususan yang relevan dengan program yang dipohon dari institusi pendidikan yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan Senat Universiti dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50; dan

f)         Memiliki Sijil Malaysian University English Test (MUET) dengan mendapat sekurang-kurangnya Tahap Dua (2)/ Band Dua (2).

 

SYARAT KHAS PROGRAM

 

Lepasan STPM

 

Memenuhi Syarat Am Universiti dan

 

a)       Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

 

 • Kesusasteraan Melayu; dan
 • mana-mana satu (1) mata pelajaran lain tidak termasuk mata pelajaran Pengajian Am;

 

dan

 

b)       Mendapat sekurang-kurangnya 6C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 

·         Kesusasteraan Melayu

 

dan

 

c)       Mendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalammata pelajaran berikut:

 

 • Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai.

 

dan

 

e)       Lulus ujian Malaysian Educators Selection Inventory (MEdSI)

 

                                                          Dan

 

d)       Lulus temu duga yang ditetapkan.

 

5

Sarjana Muda Pendidikan (Bahasa Tamil) dengan Kepujian

Program ini terbuka kepada calon-calon aliran Sains dan Sains Sosial, peringkat STPM, Matrikulasi, Diploma atau yang setara. Syarat-syarat kemasukan adalah seperti berikut :

 

SYARAT AM

 

a)       Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya 6C/Gred C dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan Sejarah (mulai SPM 2017); dan

b)       Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan;

·         Gred C (NGMP 2.00) mata pelajaran Pengajian Am; dan

·         Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain, atau

c)       Lulus Matrikulasi/Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; atau

d)       Lulus peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan mendapat sekurang-kurangnya pangkat Jayyid; atau

e)       Memiliki Diploma dalam bidang pengkhususan yang relevan dengan program yang dipohon dari institusi pendidikan yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan Senat Universiti dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50; dan

f)         Memiliki Sijil Malaysian University English Test (MUET) dengan mendapat sekurang-kurangnya Tahap Dua (2)/ Band Dua (2).

 

SYARAT KHAS PROGRAM

 

Lepasan STPM/DIPLOMA/SETARAF

 

Memenuhi Syarat Am Universiti dan

 

a)       Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

 

 • Bahasa Tamil

 

atau

 

Mendapat 4B/Gred B pada peringkat SPM  dalam mata pelajaran berikut:

 

·         Bahasa Tamil

 

dan

 

b)       Mendapat sekurang-kurangnya 6C/ Gred C pada peringkat SPM dalammata pelajaran berikut:

 

 • Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai.

 

dan

 

f)         Lulus ujian Malaysian Educators Selection Inventory (MEdSI)

 

                                                          Dan

 

c)       Lulus ujian khas

 

d)       Lulus temu duga yang ditetapkan.

6

Sarjana Muda Pendidikan (Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua) dengan Kepujian

SYARAT AM

 

a)       Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya 6C/Gred C dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan Sejarah (mulai SPM 2017); dan

b)       Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan;

·         Gred C (NGMP 2.00) mata pelajaran Pengajian Am; dan

·         Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain, atau

c)       Lulus Matrikulasi/Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; atau

d)       Lulus peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan mendapat sekurang-kurangnya pangkat Jayyid; atau

e)       Memiliki Diploma dalam bidang pengkhususan yang relevan dengan program yang dipohon dari institusi pendidikan yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan Senat Universiti dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50; dan

f)         Memiliki Sijil Malaysian University English Test (MUET) dengan mendapat sekurang-kurangnya Tahap Dua (2)/ Band Dua (2).

 

SYARAT KHAS PROGRAM

 

Calon yang memohon hendaklah sihat tubuh badan, tidak mengidap apa-apa penyakit mental atau fizikal dan berupaya mengikuti program – program yang dirangka untuk program pengajianini.

 

Lepasan STPM/MATRIKULASI/ASASI

 

Memenuhi Syarat Am Universiti dan

a)       Mendapat sekurang-kurangnya 4B/Gred B pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

·         Bahasa Inggeris

 

dan

b)       Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 4 (Band 4) dalam Malaysian University English Test (MUET)

dan

c)       Mendapat sekurang-kurangnya kepujian 6C/Gred C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

·         Matematik/ Matematik Kertas Julai

 

dan

 

d)       Lulus ujian Malaysian Educators Selection Inventory (MEdSI)

 

dan

 

e)       Lulus Ujian Khas

dan

 

f)         Lulus temu duga yang ditetapkan

 

Lepasan Diploma/Setaraf

 

Memenuhi Syarat Am Universiti dan

 

a)       Memiliki Diploma dari institusi yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan Senat universiti dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.75 dalam bidang berikut:

·         Bahasa Inggeris

dan

 

b)       Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 4 (Band 4) dalam Malaysian University English Test (MUET)

 

dan

c)       Mendapat sekurang-kurangnya kepujian 6C/Gred C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

·         Matematik/Matematik Kertas Julai

dan

 

d)       Melepasi tahap minimum ujian Malaysian Educators Selection Inventory (MEdSI)

 

dan

 

e)       Lulus Ujian Khas

 

dan

 

f)         Lulus temu duga yang ditetapkan

 

7

Sarjana Muda Komunikasi (Komunikasi Sosial) dengan Kepujian

SYARAT AM

 

g)       Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya 6C/Gred C dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan Sejarah (mulai SPM 2017); dan

h)       Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan;

·         Gred C (NGMP 2.00) mata pelajaran Pengajian Am; dan

·         Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain, atau

i)         Lulus Matrikulasi/Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; atau

j)         Lulus peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan mendapat sekurang-kurangnya pangkat Jayyid; atau

k)       Memiliki Diploma dalam bidang pengkhususan yang relevan dengan program yang dipohon dari institusi pendidikan yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan Senat Universiti dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50; dan

l)         Memiliki Sijil Malaysian University English Test (MUET) dengan mendapat sekurang-kurangnya Tahap Dua (2)/ Band Dua (2).

 

SYARAT KHAS PROGRAM

 

Memenuhi Syarat Am Universiti dan

 

Lepasan STPM/MATRIKULASI/ASASI/STAM

 

a)       Mendapat sekurang-kurangnya 6C/Gred C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

·      Matematik/ Matematik Kertas Julai

 

          dan

 

b)       Lulus temu duga yang ditetapkan

 

Lepasan DIPLOMA/SETARAF

 

Memenuhi Syarat Am Universiti dan

 

a)       Memiliki Diploma dari institusi yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan Senat Universiti dan mendapat sekurang- kurangnya PNGK 2.50;

 

    dan

 

b)       Mendapat sekurang-kurangnya 6C/Gred C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

·         Matematik/ Matematik Kertas Julai

 

c)       Lulus temu duga yang ditetapkan

 

 

 

 • A Bachelors’ Degree with honours from Universiti Pendidikan Sultan Idris with a minimum
  CGPA of 2.75 or CGPA which can be considered by the faculty or equivalent degree from
  any instituition of higher learning; or
 • Other qualifications recognised by the Senate; and
 • Fulfilment of the special requirements of the programme set by the relevant Faculty, if
  applicable.
 • International candidates are required to pass TOEFL 550 or IELTS 6.0 except candidates
  taking Malay language studies or fields for which the medium of instruction is Malay.
 • A Master’s Degree from Universiti Pendidikan Sultan Idris or from any institution of
  higher learning recognised by the Senate; or
 • Other qualifications deemed appropriate and recognised by the Senate;
 • Fulfilment of the special requirements of the programme set by the relevant Faculty, if
  applicable.
 • International candidates are required to pass TOEFL 550 or IELTS 6.0 except
  candidates taking Malay language studies or fields for which the medium of instruction is
  Malay

Programme Special Admission Requirements